De elektronische webwinkel van Lou&Fonz, onderdeel van Bad Tatse BVBA met maatschappelijke zetel Armand Segerslei 40 2640 Mortsel, ingeschreven in de Kruispuntbank Der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0697.983.591

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en dus op elke aankoop die de klant online plaatst bij Lou&Fonz.

 

PRODUCTEN

Ondanks het feit dat de webshop met zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is. Wanneer u specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn, …  Twijfel dan echter niet en stuur ons gerust een mailtje info@lou-en-fonz.be.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een e-mail op de hoogte gesteld worden.

 

PRIJZEN EN BETALING

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de site. Binnen een bepaald model is de prijs afhankelijk van de schoenmaat.

Verzendkosten en betalingskosten zijn erkend voor de bevestiging van een aankoop.

Betreffende de betalingen blijft Lou&Fonz exclusieve eigenaar van haar product tot de volledige betaling met betrekking tot het product is uitgevoerd. De verzending van de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door Bad Taste BVBA ontvangen werd.

 

ONLINE AANKOPEN

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht. 

De klant heeft de keuze uit volgende betaalwijzen:
MasterCard
Visa
Maestro
Bancontact

  

LEVERING & VERZENDING

U bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van u volledige betaling verzonden tenzij anders gemeld. De datum van levering is enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend, vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Alle producten worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole voor verzending. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen na ontvangst van de goederen zijn we niet aansprakelijk.

 

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum levertermijn.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

 

Voor de artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen (shop@lou-en-fonz.be) waarna de klant het artikel met aankoopbewijs op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Lou&Fonz Leopoldstraat 75 2000 Antwerpen.

De gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die dan de een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

Schoenen moeten in paar worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze producten aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft. 

Elk gebrek dient binnen de twee maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

RETOUR EN RUILEN

Indien uw aankoop niet perfect aan uw eisen voldoet kan u de ruil- of retouraanvraag online aan ons doorgeven per mail shop@lou-en-fonz.be. Stuur de schoenen onbeschadigd en compleet in originele staat, ongedragen en in hun originele doos terug. Dit gedurende 14 dagen vanaf de levering, de kosten hiervoor betaald u zelf. In geval van ruiling sturen we eenmalig op onze kosten de geruilde artikelen naar u terug. In geval van terug betaling zodra Lou&Fonz alles in goede staat, onbeschadigd en compleet heeft ontvangen, zal dit bedrag binnen de 30 dagen terugstorten op het rekeningnummer van de klant. De oorspronkelijke verzendkosten zullen in mindering gebracht worden.

Het risico van verzenden ligt geheel bij de klant. Om van een geldige retour te kunnen spreken dienen de goederen bij Lou&Fonz toe te komen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Licht versleten artikelen
  • Geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
  • Artikelen die overdregeven slijtage vertonen
  • Artikelen met korting worden niet terug genomen

De schoenen worden retour genomen indien:

  • Binnen 14 werkdagen na ontvangst van u bestelling
  • De schoenen zijn in originele staat van verzending, ongedragen en in hun originele doos bevinden

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

 

PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen. Deze zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeterenen te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent Lou&Fonz.


KLACHTEN

Indien klachten gelieve een mail te sturen naar shop@lou-en-fonz.be wij behandelen u klacht zo spoedig mogelijk conform onze voorwaarden.